ബന്ധനമോ ബന്ധം?

2011
09.30
ബന്ധങ്ങളിലെ ബന്ധനവും

ബന്ധനങ്ങളിലെ ബന്ധവും

ബന്ധുരകാഞ്ചനക്കൂടോ?

സ്വന്തമെന്നതൊരു തോന്നലാകുമ്പോള്‍

ബന്ധമെന്നതിലെന്തര്‍ത്ഥം

ബന്ധമൊരു ബന്ധനമാകുമ്പോള്‍

ബന്ധമെന്നതൊരു പേര് മാത്രം.

‘ഞാനും’ ‘നീ’ യുമില്ലാത്ത ബന്ധം

ബന്ധനമാവില്ലൊരിക്കലും

‘നമ്മള്‍’ ഉള്ള ബന്ധത്തില്‍

സ്വന്തമെന്ന പദത്തിന്‍റെയര്‍ത്ഥവും

ബന്ധമെന്ന പദത്തിന്‍റെയര്‍ത്ഥവും

നമ്മിലുള്ള സ്നേഹം തന്നെ.

Facebook comments:

Your Reply

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)